02/ARTIST IMPRESSION EN ANIMATIE

Wij hebben de mogelijkheid uw stedenbouwkundige of landschappelijke plannen volledig in 3D te visualiseren. Plannen worden zo beter in beeld gebracht, mensen krijgen een gevoel bij het nieuwe plan en kunnen de toekomstige situatie beter beoordelen, eventuele problemen kunnen in een vroeg stadium inzichtelijk worden gemaakt. 3D visualisaties gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij de uitwerking van planvorming en besluitvorming.


3D-visualisaties kunnen in het gehele communicatietraject worden ingezet, van stedenbouwkundig niveau tot en met het definitieve ontwerp. Het komt steeds vaker voor dat toekomstige bewoners en ondernemers in een vroeg stadium gevraagd wordt mee te denken bij de nieuw te ontwikkelen locatie.


De mogelijkheid om 3D visualisaties in te zetten bij actieve deelname van bewoners en ondernemers wordt steeds vaker toegepast. Het biedt mogelijkheden om de bevolking actief te laten meedenken, en zo nieuwe ideeën te vertalen na realiteit. Het kan ook bijdragen aan het wegnemen van weerstanden en onduidelijkheden.


BuroKern is gespecialiseerd in verschilldende vormen van 3D visualisaties op stedenbouwkundig en landschappelijk niveau. Zo kunt u denken aan schetsmatige uitwerking, visualisaties gemonteerd in Google Earth, fotorealistische renders en handgemaakte maquettes.